Tietosuoja

Tietosuojaseloste

1 Yleistä

MILLIPLAN Oy ("MILLIPLAN") on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita MILLIPLAN kerää sen verkkosivujen vierailijoista ("sinä"). Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan MILLIPLAN:n saamia ja keräämiä henkilötietojasi MILLIPLAN:n verkkosivujen käytön perusteella ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat osoitteesta info@milliplan.com

MILLIPLAN voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. MILLIPLAN pyrkii käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaakseen sinulle hyvissä ajoin etukäteen mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista. Kehotamme sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 11.7.2020.

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: MILLIPLAN

Osoite: Kluuvisaarentie 100B

Puhelin: +358 400402427

Y-tunnus: 1547205-1

3 Mitä henkilötietojasi kerätään ja miten?

MILLIPLAN kerää joitakin henkilötietojasi, jotka se vastaanottaa automaattisesti, kun käytät MILLIPLAN:n verkkosivuja. Näihin henkilötietoihin sisältyvät tiedot koskien MILLIPLAN:n verkkosivuston hyödyntämistä ja sen sisältöä, selaimesi MILLIPLAN-palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, verkkosivu, josta olet siirtynyt MILLIPLAN:n verkkosivulle) sekä evästeet, jotka lähetetään selaimellesi ja näihin liittyvät tiedot (lisätietoja evästeistä ja vastaavista tekniikoista jäljempänä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 10).

4 Henkilötietojesi käsittelyn peruste ja käyttötarkoitukset

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on alla mainittuihin MILLIPLAN:n käyttötarkoituksiin perustuva MILLIPLAN:n oikeutettu etu. MILLIPLAN voi lähettää sinulle myös sähköisiä suoramarkkinointiviestejä asiakasyrityksemme yhteyshenkilöille. MILLIPLAN ei lähetä suoramarkkinointiviestejä muille tahoille (esim. kuluttajille).

MILLIPLAN käsittelee henkilötietojasi voidakseen:

 • käsitellä pyyntöjäsi ja vastata niihin;

 • näyttää verkkosivustonsa sisällön sopivalla tavalla laitteessasi;

 • seurata verkkosivustonsa käyttöä ja parantaa sivustonsa toimintoja sekä käyttökokemusta;

 • seurata markkinointikampanjoidensa tehokkuutta;

 • mainostaa ja tarjota palvelujaan sinulle voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa; ja

 • parantaa asiakasviestintäänsä ja tunnistaa mahdolliset asiakkaat.

MILLIPLAN ei käsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.

5 Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

MILLIPLAN:n yhteistyökumppanit käsittelevät henkilötietojasi vain tässä tietosuoja-selosteessa määriteltyjä tarkoituksia varten. MILLIPLAN varmistaa aina, että sen yhteistyökumppanit eivät käsittele siirrettäviä henkilötietojasi mitään muita tarkoituksia varten.

6 Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

MILLIPLAN ei siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7 Henkilötietojesi säilyttämisen periaatteet

MILLIPLAN säilyttää henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisten käsittely-tarkoitusten vaatiman ajan. MILLIPLAN poistaa henkilötietosi viimeistään kahden vuoden kuluttua henkilötietojesi keräämisestä.

Henkilötietosi voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai MILLIPLAN:n sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

8 Henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät oikeutesi

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit myös antaa MILLIPLAN:lle kanavakohtaisia, suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit, mutta sallia kirjeitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi sinulla on oikeus, soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;

 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat, MILLIPLAN käsittelemät henkilötietosi;

 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötietosi oikaisua sekä tietojesi täydentämistä;

 • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;

 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on MILLIPLAN oikeutettu etu;

 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötietosi meille, MILLIPLAN käsittelee kyseisiä henkilötietojasi sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti); ja

 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi MILLIPLAN:lle tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. MILLIPLAN voi pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. MILLIPLAN voi kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Jos peruutat suostumuksesi, ei se vaikuta ennen peruuttamista toteutetun henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksesi voit peruuttaa alla olevan Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Suostumuksesi peruuttaminen ei aiheuta muita vaikutuksia kuin sen, että MILLIPLAN ei voi lähettää sinulle enää suoramarkkinointia.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että MILLIPLAN ei ole käsitellyt henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

MILLIPLAN kunnioittaa henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu MILLIPLAN:n tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

10 Tietoa evästeistä ja vastaavista teknologioista

"Eväste" on yleisesti käytetty pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen.

Kukin eväste on erikseen asetettu kullekin päätelaitteellesi ja evästeitä voi lukea ainoastaan sillä palvelimella, jolla eväste on asetettu. Koska eväste on sidottu selaimeen, eikä lähtökohtaisesti ole jaettavissa eri selainten tai laitteiden välillä (ellei jokin selain, lisäosa tai muu sovellus erikseen mahdollista tätä), evästeiden hallinnoimiseksi tekemät valintasi soveltuvat lähtökohtaisesti vain kyseiseen yksittäiseen selaimeen. Eväste ei voi ajaa ohjelmistoja, eikä sitä voida käyttää virusten tai muun haitallisen koodin toimittamiseen, eikä vahingoittamaan päätelaitettasi tai tiedostojasi. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeen tai vastaavien teknologioiden käytön kautta.

MILLIPLAN käyttää verkkosivuillaan Google Analyticsiä sen analysoimiseksi, miten käyttäjät käyttävät sen verkkosivustoa. Google Analytics on Google Inc.:in ("Google") tarjoama verkkoanalyysipalvelu. Huomioithan, että Googlen sijoittamiin evästeisiin sovelletaan Googlen ehtoja ja käytäntöjä, joista löytyy lisää tietoa osoitteessa https://www.google.com/policies/privacy/partners/. Voit estää Google Analyticsin toiminnan selaimesi asetuksien avulla. Huomioithan, että jos päätät estää Google Analyticsin käytön, se voi vaikuttaa verkkosivuston käyttöön ja estää sen ominaisuuksien ja toimintojen käytettävyyttä.

11 Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksiesi käyttämistä koskevat pyyntösi, kysymyksesi tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenottosi tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@milliplan.com