OM OSS

Vi kan företags- och fastighetsjuridik 

Vi på Milliplan är svensk- och finskspråkiga jurister som kan företagsjuridiken och fastighetsbranschen i Finland.

Vi fungerar som oberoende och diskreta rådgivare åt våra kunder i alla företags- och fastighetsfrågor i Finland. Vi ordnar finansieringslösningar.

Vi fungerar på svenska, finska och engelska.

Välkomna att kontakta oss för ett framgångsrikt samarbete!

Konni Furstenborg, VD, Jur.kand.    

Konsul för Monaco i Finland