TH Real Estate förvärvar i Helsingfors

24.02.2017

TH Real Estate köper halva Kampens köpcentrum i Helsingfors till fonden European Cities. Säljare är Barings Real Estate Advisers. Efter köpet äger fonden och Allianz varsin halva av centrumet vars värde uppskattas till över 500 m€.