Bostadspriserna väntas stiga

30.01.2017

Den snabbt sjunkande arbetslösheten, den förbättrade statsekonomin samt konsumenternas förbättrade framtidstro bidrar till stigande bostadspriser speciellt i huvudstadsregionen, men även i andra större städer. Även hyrorna väntas stiga.